Prima pagina | Contact | Intrebari si raspunsuri frecvente | Link-uri utile | Concurs | Achizitii publice | English Documents en

ACCES PLATFORMA NOTIFICARI.ONPCSB.RO conform ordin 145/2022 (din 02.06.2022)
Training activity plan for obliged entities for the year 2023 according to the provisions of the National Risk AssessmenNo

Type of entity obliged entity

Planned period

Organizers


Casinos and online gambling - gambling service providers licensed by the National Gambling Office

May / October

NOPCML/ONG


Bingo - Organisers of bingo activities (gambling service providers licensed by the National Gambling Office) and lotteries;

betting and slot-machine games outside casinos - gambling service providers licensed by the National Gambling Office)

September

NOPCML/ONG


Notaries public registered with the National Union of Public Notaries in Romania

April

NOPCML/NUNPR


Lawyers registered in the bar associations of the National Union of Bars in Romania

September

NOPCML/NURBA


Tax consultants registered with the Chamber of Tax Consultants

June

NOPCML/NUNPR


Expert accountants and authorized accountants registered with the Body of Expert and Licensed Accountants of Romania

October

NOPCML/RCCA


Insolvency practitioners registered with the National Union of Insolvency Practitioners

June

NOPCML/NUIP


Authorized evaluators registered with the National Association of Authorized Valuers in Romania

May

NOPCML/NAAAR


Bailiffs registered with the National Union of Bailiffs of Romania

October

NOPCML/NUJO


Financial auditors registered with the Chamber of Financial Auditors of Romania

September

NOPCML/CFAR


Providers of services to companies or trusts other than those referred to in Article 5 (5) (a) and (b) of the Law

April / October

NOPCML


Entities which effectively carry out the activities referred to in Article 5(5). (1) lit. e) of the Law according to CAEN code 7022 - business and management consultancy

May / November

NOPCML


Digital wallet providers and virtual and fiat currency exchange service providers authorised/registered by the Ministry of Finance

May / October

NOPCML


Real estate agencies

March / November

NOPCML


Real estate developers

April / November

NOPCML


Pawnshops – non-banking financial institutions registered in the Register of records of the National Bank of Romania

July

NOPCML


Other persons who, as professionals, sell goods, including precious metals and stones , only to the extent that they carry out cash transactions, the minimum limit of which represents the equivalent in lei of EUR 10,000, regardless of whether the transaction is executed through a single operation or through several operations related to each other

April

NOPCML


Persons who trade works of art or who act as intermediaries in the trade of works of art / persons who store or trade works of art or who act as intermediaries in the trade in works of art, when this activity is carried out in free zones

July

NOPCML


Non-banking financial institutions registered exclusively in the General Register of the National Bank of Romania and which do not have the status of payment institution or electronic money institution

September

NOPCML


Mutual aid houses - registered in the Register of records of the National Bank of Romania

May

NOPCML


Foreign exchange offices authorized by the Ministry of Finance

September

NOPCML


Postal service providers authorized by the National Authority for Administration and Regulation in Communications, which provide payment services

September

NOPCML


Private pension fund managers and financial investment companies

October

NOPCML/FSA


Insurance / reinsurance companies

May

NOPCML/FSA


Credit institutions

October

NOPCML/NBR


Non-banking financial institutions under the supervision of the NBR and payment service providers

May

NOPCML/NBR

The periodicity of the training activities took into account the NRA.

The estimated number of participants for the virtual format is unlimited.

The date and time of the training activity are established by mutual agreement by the ONPCSB and the beneficiaries.

Depending on the topic, they will be invited from the supervisory authorities and/or representative associations, including self-regulatory bodies.
Planul activitatii de instruire a entitatilor raportoarepentru anul 2023 conform prevederilor Evaluarii Nationale a RiscurilorNr

crt

Tipul entitatii

raportoare vizate

Perioada planificata

Organizori


Cazinouri si j ocuri de noroc on-line - furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

mai / octombrie

ONPCSB/ONJN


Bingo - Organizatori de activitati de bingo (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc) si l oterii;
pariuri si j ocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

septembrie

ONPCSB/ONJN


Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

aprilie

ONPCSB/UNNPR


Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România

septembrie

ONPCSB/UNBR


Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali

iunie

ONPCSB/UNNPR


Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

octombrie

ONPCSB/CECCAR


Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă

iunie

ONPCSB/UNPIR


Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

mai

ONPCSB/ANEVAR


Executori judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România

octombrie

ONPCSB/UNEJ


Auditori financiari înregistraţi la Camera Auditorilor Financiari din România

septembrie

ONPCSB/CAFR


Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii , alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

aprilie / octombrie

ONPCSB


Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management

mai / noiembrie

ONPCSB


Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare autorizaţi/înregistraţi de Ministerul Finanţelor

mai / octombrie

ONPCSB


Agenţii imobiliare

martie / noiembrie

ONPCSB


Dezvoltatori imobiliari

aprilie / noiembrie

ONPCSB


Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României

iulie

ONPCSB


Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase , numai în măsura în care efectueaza tranzacții în numerar, a căror limita minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele

aprilie

ONPCSB


Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere

iulie

ONPCSB


Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică

septembrie

ONPCSB


Case de ajutor reciproc - înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României

mai

ONPCSB


Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor

septembrie

ONPCSB


Furnizori de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată

septembrie

ONPCSB


Administratori de fonduri de pensii private si societati de investitii financiare

octombrie

ONPCSB/ASF


Societati de asigurare / reasigurare

mai

ONPCSB/ASF


Institutii de credit

octombrie

ONPCSB/BNR


Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR si prestatori de servicii de plata

mai

ONPCSB/BNR


Peridiocitatea de desfasurare a activitatilor de instruire a avut in vedere NRA.

Numarul estimativ de participanti pentru formatul virtual este nelimitat.

Data si ora desfasurarii activitatii de instruire se stabilesc de comun acord de catre ONPCSB si beneficiari.

In functie de tematica vor fi invitati de la autoritatile de supraveghere si/sau asociatii reprezentative, inclusiv organisme de autoreglementare.
În perioada 22– 25 noiembrie 2022, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor alături de partenerii institutiționali din proiectul SRSP 2020/137.01, vă invită să participați la evenimentele de prezentare a concluziilor Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România.

Evenimentul este realizat prin proiectul SRSP 2020/137.01 “Spălarea banilor și finanțarea terorismului - gestionarea riscurilor: Implementarea unui mecanism național de evaluare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în România” și finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020 și se va desfășura la Grand Hotel Bucharest (fost Intercontinental).

Sesiunile de prezentare se vor desfășura, pentru urmatoarele categorii de entități raportoare supravegheate de Oficiu, astfel:

1. Marti, 22.11.2022, orele 13.30-17.30 - avocați, notari, practicieni în insolvență, executori judecătorești, furnizori de servicii pentru societati sau fiducii. [
https://scs-online-ro.zoom.us/webinar/register/WN_mRTrC-DlQ8Gfb5aK3hPKgg | https://scs-online-ro.zoom.us/webinar/register/WN_mRTrC-DlQ8Gfb5aK3hPKgg ]

2. Miercuri, 23.11.2022, orele 09-13

  • contabili, evaluatori, auditori, consultanți fiscali, persoanele care acordă consultanţă financiară, de afaceri sau contabilă, jocuri de noroc

https://scs-online-ro.zoom.us/webinar/register/WN_Fe7aXNI0QBO48HPbffju8Q

3. Miercuri, 23.11.2022, orele 13.30-17.30 – furnizori de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare, furnizori de portofele digitale, agenti și dezvoltatori imobiliari, comercianții de opere de artă, IFN-uri supravegheate de FIU, case de schimb valutar, casele de amanet, case de ajutor reciproc

https://scs-online-ro.zoom.us/webinar/register/WN_-6lsOqVCRV63sw18T-yAsg

4. Vineri, 25 noiembrie 2022, orele 09.30-13.00 – entitati financiare non-bancare supravegheate de BNR

https://scs-online-ro.zoom.us/webinar/register/WN_IsaB5ZCLRKqnREaVEuY3ww

Sesiunile de prezentare sunt difuzate și on-line; pentru a participa la aceste evenimente, urmați link-ul aferent categoriei de entitati raportoare din care faceti parte

Sesiuni de instruire - noiembrie 2022

03.11 Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR

Sesiuni de instruire - octombrie 2022

10.10 Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

12.10 Case de pariuri si jocuri de noroc on-line (furnizoride servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

17.10 Case de ajutor reciproc inscrise in registrul de evidenta al BNR

18.10 Practicieni in insolventa inregistrati la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa

19.10 Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare

20.10 Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, organizat prin Institutul Notarial care furnizeaza link-ul de conectare pt entitati

25.10 Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică

26.10 Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

27.10 Institutii de credit (supravegheati de BNR)

Sesiuni de instruire - septembrie 2022

06.09 Consultanţi fiscali înregistraţi la CCFR

13.09 Agenţii imobiliare

14.09 Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR

15.09 Auditori financiari înregistraţi la CAFR

Sesiuni de instruire - august 2022

02.08 Furnizori de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată

03.08 Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management

09.08 Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere

11.08 Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România

24.08 Organizatori de activitati de bingo (furnizoride servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

17.08 Prestatori de servicii de plata

18.08 Executori judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România

23.08 Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor

30.08 Dezvoltatori imobiliari

Sesiuni de instruire - iulie 2022

04.07 Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

07.07 Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România- se organizeaza prin Institutul Notarial care furnizeaza link-ul de conectare pt entitati (nu se posteaza link de conectare la sesiunea de instruire pe site-ul Oficiului)

11.07 Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

14.07 Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare

22.07 Institutii de credit (supravegheate de BNR)

26.07 Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

28.07 Societati de investitii financiare (supravegheate de ASF)

Sesiuni de instruire - iunie 2022

6.06 Case de pariuri si jocuri de noroc on-line (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de ONJN)

7.06 Consultanţi fiscali înregistraţi la CCFR

9.06 Cazinouri, loterii si jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de ONJN)

15.06 Practicieni în insolvenţă înregistraţi la UNPIR

16.06 Agenţii imobiliare

21.06 Case de ajutor reciproc – înscrise în Registrul de evidenţă al BNR

22.06 Administratori de fonduri de pensii private

28.06 Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al BNR

30.06 Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică

Sesiuni de instruire - mai 2022

2.05 Evaluatori autorizaţi înregistraţi la ANEVAR

3.05 Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management

5.05 Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede

9.05 Notari publici înregistraţi la UNNPR

11.05 Auditori financiari înregistraţi la CAFR

12.05 Dezvoltatori imobiliari

17.05 Executori judecătoreşti înregistraţi la UNEJR

20.05 Prestatori de servicii de plata

24.05 Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere

25.05 Avocaţi înregistraţi în barourile UNBR

26.05 Societati de asigurare / reasigurare

Sesiuni de instruire - aprilie 2022

5.04 Furnizori de servicii poştale care prestează servicii de plată

6.04 Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor

29.04 Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR

Sesiuni de instruire - martie 2022

3.03 Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României

9.03 Cazinouri (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

10.03 Societati de investitii financiare

15.03 Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali

17.03 Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

22.03 Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă

28.03 Agenţii imobiliare

30.03 Loterii si jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor (o parte din furnizorii de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc) - reprogramat pe 9.06.2022;

Sesiuni de instruire - februarie 2022

17.02 Executori judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România

21.02 Reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul dezvoltării imobiliare

22.02 Reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul comercializării /intermedierii comercializării/depozitării obiectelor de artă, inclusiv prin intermediul zonelor libere

23.02 Avocați înregistrați la barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România

24.02 Reprezentanții prestatorilor serviciilor de plată

28.02 Consultanți pentru afaceri și management, cod CAEN 7022


În perioada 21 septembrie – 06 octombrie 2022 România primește vizita echipei de experți ai Comitetului Moneyval al Consiliului Europei, în cadrul celei de-a V-a Rundă de evaluare a sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) din Romania, care are ca obiectiv verificarea conformității tehnice și evaluarea eficienței funcționării sistemului CSB/CFT al României.

 Limba romana| English version

© 2021 O.N.P.C.S.B.